Działanie pompy ciepła nie opiera się na spalaniu żadnego paliwa, dlatego podczas jej pracy nie istnieje związane z tym ryzyko pożaru oraz niebezpieczeństwo związane z ulatnianiem się gazu lub wyciekiem oleju. Pompy ciepła są więc urządzeniami wykorzystującymi najbardziej bezpieczną metodę przekazywania energii cieplnej. Dodatkowo do jej eksploatacji nie jest potrzebny komin, zbiornik na jakiekolwiek paliwo, nie ma też kłopotów z zanieczyszczeniami, sadzą czy nieprzyjemnymi zapachami. Systemy grzewcze z pompami ciepła oferują maksymalnie wysoki komfort ogrzewania, emisja ciepła odbywa się zwykle poprzez niskotemperaturową instalację grzewczą, która gwarantuje przyjemny i zdrowy klimat. Pompy ciepła pracują też niezwykle cicho oraz całkowicie automatycznie, nie trzeba się więc troszczyć o zrobienie w porę zapasu oleju czy węgla. Dzięki pompie ciepła szybko zapomnimy również o planowanych terminach wizyt kominiarza oraz koniecznych przeglądach kotła grzewczego. Dodatkowo, niepotrzebny staje się zbiornik na olej czy paliwa stałe, a także komin – zyskujemy więc również cenną powierzchnię użytkową. Pompy ciepła Dimplex są też bardzo niezawodne, gdyż Dimplex posiada ponad 30-letnie doświadczenie w produkcji pomp ciepła, które już od połowy lat siedemdziesiątych są projektowane i produkowane w siedzibie firmy w Kulmbach w Niemczech a ich jakoś z pewnością zasługuję na miano „made in Germany“.

POMPA CIEPŁA SOLANKA / WODA

SI TU – bezkompromisowa wydajność

Konstrukcja pomp ciepła solanka/woda serii SI TU zorientowana jest na maksymalną wydajność i oszczędność energii, dlatego zastosowano w nich szereg rozwiązań pozwalających na możliwie duże zwiększenie wydajności. Przekładają się one na oszczędną i efektywną eksploatację, a w efekcie bardzo niskie koszty eksploatacji. Można do nich zaliczyć np. elektroniczny zawór rozprężny, czy funkcję COP-Booster, które pozwalają zwiększyć współczynnik COP nawet o 20%, a sprawność średnioroczną o 16% w odniesieniu do standardowych pomp ciepła.

POMPA CIEPŁA POWIETRZE/ WODA

LA TU/LA S-TU – innowacyjna technika na co dzień

Rozwiązania zastosowane w pompach serii LA TU/LAS-TU zorientowane są na maksymalnie wydajną pracę, dlatego osiągają one roczne wskaźniki pracy porównywalne z gruntowymi pompami ciepła. Nie dziwi więc, że np. maksymalna temperatura zasilania z wyłącznej pracy pompy ciepła LA 60TU wynosi nawet 65°C, a związana z tym wysoka wydajność grzewcza może zostać osiągnięta przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych. Wysokie współczynniki wydajności przekładają się na bardzo oszczędną pracę. Wszystko dzięki innowacyjnej technice, która w pompach ciepła Dimplex została zastosowana w praktyce.